Risikogruppene er:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke. (Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine)

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med:

  • Diabetes type 1 og 2​

  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • Nedsatt immunforsvar

  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • Les mer om influensavaksinering her

 

Vaksinering:

Det er mulig å få satt vaksiner hos oss. Dette koster i så fall 200 kr og dekkes ikke av eventuelt frikort. Hvis du trenger resept på vaksinen, er denne inkludert i beløpet.

Reisevaksinasjon:

Dersom du ønsker vaksine i forbindelse med reise, ta kontakt med Askøy Smittevernkontor på telefon 56 15 83 01 eller se Askøy kommune sine nettsider:

 

https://askoy.kommune.no/helse-og-omsorg/smittevern-og-vaksiner/reisevaksine

HPV-vaksine:

HPV-vaksine: https://askoy.kommune.no/helse-og-omsorg/smittevern-og-vaksiner/hpv-vaksine