top of page

Influensavaksine blir vanligvis tilgjengelig i månedsskiftet oktober/november.

Har du time hos lege før jul får du satt vaksinen ved legetimen din. 

For øvrige: 

Kan komme i laboratoriet sine åpningstider.

Risikogruppene er:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke. (Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine)

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med:

  • Diabetes type 1 og 2​

  • Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • Nedsatt immunforsvar

  • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • Les mer om influensavaksinering her

 

Andre vaksiner: 

Det er mulig å få resept på vaksiner og få satt vaksiner hos oss. 

Pris kr 200,- inkluderer vurdering av om du kan få vaksine, eventuell resept på vaksinen, injeksjon og observasjon etter vaksinering.

Ved ønske om flere vaksiner samtidig, gjelder egne regler og priser. 

Vaksinering inngår ikke i egenandeler og dekkes ikke av frikort. 

bottom of page