top of page

Automatiske strømmålere:

Helsedirektoratet har sendt ut skriv til fastleger der det understrekes at det ikke er dokumentert at stråling fra automatiske strømmålere er helsefarlig og at fastleger derfor ikke skal skrive ut legeattest vedrørende dette:

"Fastleger skal ikke skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere. Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere", heter det i meldingen fra direktoratet.

Legene ved Fromreide legesenter forholder seg til dette og skriver derfor ikke ut slike legeattester.

bottom of page