top of page
Runar Berge Mulelid
Spesialist i Allmennmedisin
Laila Kristin Fjeldstad
Autorisert helsesekretær
Elisabeth Stura
Spesialist i Allmennmedisin
Beate Rasmussen Soltvedt
Helsesekretær
Haakon Vevatne Øverland
Fastlege
Diana Troland Pedersen
Ambulansefagarbeider
Jørgen Petersen
Fastlege

Legene har vanligvis fire praksisdager hver uke hvor de tar imot pasienter. Det vil si at det er en dag i uken de ikke er tilgjengelig:

Runar Mulelid: Borte torsdager

Elisabeth Stura: Borte onsdager

Jørgen Petersen: Borte mandager

Haakon Øverland: Borte fredager

Når legen er borte, vil de andre legene ivareta øyeblikkelig hjelp for denne legen sine pasienter.

bottom of page