top of page
Runar Berge Mulelid
Spesialist i allmennmedisin
Laila Kristin Fjeldstad
Autorisert helsesekretær
Elisabeth Mathilde Stura
Spesialist i allmennmedisin
Beate Rasmussen Soltvedt
Helsesekretær
Haakon Vevatne Øverland
Fastlege, allmennlege i spesialisering
Diana Troland Pedersen
Ambulansefagarbeider
Jørgen Jordal Petersen
Fastlege, allmennlege i spesialisering

Legene har normalt fire praksisdager hver uke hvor de tar imot pasienter. Det vil si at det er en dag i uken de ikke er tilgjengelig:

Runar Mulelid: Borte torsdager

Elisabeth Stura: Borte onsdager

Jørgen Petersen: Borte mandager

Haakon Øverland: Borte fredager

Når legen er borte, vil de andre legene ivareta øyeblikkelig hjelp for denne legen sine pasienter.

bottom of page