top of page

Elektronisk kommunikasjon via helsenorge.no:

eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til ordinær legetime. Du betaler egenandel for e-konsultasjon. Mange e-konsultasjoner besvares på kveld og helg, og har da forhøyet egenandel: kr 266/320 (ALIS/spesialist). Ved å starte e-konsultasjon aksepterer du at du kan bli belastet forhøyet egenandel. Betaling for e-konsultasjon skjer via betalingskrav på sms.

Sykmelding krever normalt at man kommer til vanlig legetime første sykmeldingsdag. Vi kan ikke sykmelde tilbake i tid, altså før den dagen du kontaktet oss. Sykmelding kan unntaksvis gjøres via e-konsultasjon når legen kjenner deg og tilstanden. Forlengelse av sykmeldinger kan  ofte gjøres via e-konsultasjon, hvis legen tenker det er forsvarlig og ikke trenger å undersøke deg. Du kan sende e-konsultasjon om sykmelding hvis det er avtalt med legen eller legekontoret. Hvis du ikke har avtale om at e-konsultasjon kan brukes for å vurdere sykmelding, må du bestille legetime for vurdering av sykmelding.

Kontakt legesenteret kan brukes til timebestilling og endring av timer, korte spørsmål til medarbeidere, bestilling av pasienttransport eller når du har praktiske spørsmål.

I tillegg er det mulig å fornye resepter via digital kommunikasjon. Resepter fornyes innen 3 dager, ofte raskere. Du kan selv se om resepten er blitt aktiv på helsenorge.

Normal svartid på eKonsultasjon er opptil fem arbeidsdager. "Kontakt legesenter" blir lest og besvart fortløpende.

Klikk på riktig boks nedenfor for å starte elektronisk kommunikasjon (krever innlogging).
Kontakt legekontoret

(eKontakt)

bottom of page