Elektronisk kommunikasjon via helsenorge.no:

eKonsultasjon er medisinske spørsmål til legen når fysisk fremmøte ikke er nødvendig, et alternativ til ordinær legetime. Du betaler egenandel (tilsvarende som du betaler når du har vært hos legen).

Kontakt legesenteret er korte spørsmål til helsesekretær, bestilling av pasienttransport eller når du har administrative spørsmål.

I tillegg er det mulig å fornye resepter via digital kommunikasjon.

Forventet responstid på eKonsultasjon og eKontakt er opptil fem dager.

Foreløpig er det bare dr. Khoa Duong som tilbyr digital timebestilling. Hos de andre legene kan time bestilles ved å bruke eKontakt.

Klikk på riktig boks nedenfor for å starte elektronisk kommunikasjon (krever innlogging).

Kontakt legekontoret

(eKontakt)