top of page

Petroleumsattest:

Runar Mulelid har nå fornyet godkjenningen som petroleumslege og godkjent frem til 15.06.2027. 

Pasienter som hører til vårt legesenter er velkommen til å kontakte oss for time.

Førerkortattest:

Førerkortattest kan utstedes av alle legene ved legesenteret.

For å undersøke om kravene i førerkortforskriften er oppfylt, kan det være nødvendig med flere avtaler hos fastlegen. Det kan også være nødvendig med henvisning til annen legespesialist for vurdering og uttalelse før attesten eventuelt kan utstedes.

 

Førerkortattest koster 500 kr. Beløpet kommer i tillegg til vanlig egenandel for legetime hvis det også har vært gjennomført konsultasjon der legen har tatt stilling til andre spørsmål enn det som angår førerkort. Prisen for attest er den samme selv om det skulle være nødvendig med flere timeavtaler hos fastlegen i forbindelse med attesten. Ved behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten for vurdering gjelder vanlige egenandeler for dette.

Legeerklæringer videregående skole: 

Kontakt oss for vurdering av fraværsattest ved å sende melding på helsenorge til "kontakt legesenter" eller ringe.

Du må ta kontakt innen kl 12 første fraværsdag. 

Noen sykdomsvurderinger gjøres over telefon, mens du andre ganger vil bli bedt om å møte på legekontoret for vurdering samme dag eller en av de nærmeste dagene.

Veiledende priser for legeattest til skolen: 
Enkel attest for inntil 3 dager uten time: kr 75,-
Attest som er litt mer omfattende, eller ved attestering av kronisk sykdom: 150-300 kr, avhengig av tidsbruk.


Enkel attest hvis man har samtidig legetime (vanlig time, telefon- eller e-konsultasjon) på grunn av sykdommen som gir skolefravær, er vanligvis inkludert i egenandelen for konsultasjon. Ved mer omfattende attestskriving kommer pris for denne eventuelt i tillegg til egenandel. Dette avgjøres av legen. Pris på forespørsel.

bottom of page