Petroleumsattest:

Vi har dessverre ikke petroleumslege ved legesenteret vårt pt. Anbefaler å ta kontakt med Sjømannslegen dersom du har behov for dette. 

Førerkortattest:

Førerkortattest kan utstedes av alle legene ved legesenteret.

For å undersøke om kravene i førerkortforskriften er oppfylt, kan det være nødvendig med flere avtaler hos fastlegen. Det kan også være nødvendig med henvisning til annen legespesialist for vurdering og uttalelse før attesten eventuelt kan utstedes.

 

Førerkortattest koster 500 kr. Beløpet kommer i tillegg til eventuell egenandel dersom det også har vært gjennomført vanlig konsultasjon. Prisen er den samme selv om det skulle være nødvendig med flere timeavtaler hos fastlegen i forbindelse med attesten.