Petroleumsattest:

Pasienter som ønsker helseerklæring for arbeid i petroleumsvirksomhet må til time hos Khoa Duong, som er eneste petroleumslege på legesenteret.

Forberedelse:

  • Du må møte 15 min for undersøkelse av hørselen din

  • Du må skrive ut en egenerklæring før timen. Denne skal ikke signeres før du kommer inn til legen, regelverket lyder: «Egenerklæringen skal underskrives i petroleumslegens eller dykkerlegens påsyn og oppbevares hos legen.

Førerkortattest:

Førerkortattest kan utstedes av alle legene ved legesenteret.

For å undersøke om kravene i førerkortforskriften er oppfylt, kan det være nødvendig med flere avtaler hos fastlegen. Det kan også være nødvendig med henvisning til annen legespesialist for vurdering og uttalelse før attesten eventuelt kan utstedes.

 

Førerkortattest koster 500 kr. Beløpet kommer i tillegg til eventuell egenandel dersom det også har vært gjennomført vanlig konsultasjon. Prisen er den samme selv om det skulle være nødvendig med flere timeavtaler hos fastlegen i forbindelse med attesten.

Andre attester/legeerklæringer: