top of page

Kreftomsorgen i Askøy kommune:

Har du kreft eller opplever du kreft i din familie? Vi har en god kreftomsorg i Askøy kommune, som vi som fastlegekontor samarbeider tett med. 

 

Du kan lese mer om kommunens kreftomsorg her:

https://askoy.kommune.no/helse-og-omsorg/kreftomsorg/kreftomsorg

 

Vi kan gjerne være behjelpelig med å formidle kontakt til kreftkoordinator i kommunen. Gi oss beskjed dersom du ønsker hjelp til dette.

Kreftrehabilitering:

Frisklivssentralen i Askøy kommune har eget rehabiliteringstilbud for kreftoverlevere. Se frisklivssentralens nettside:

https://askoy.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/frisklivssentraler 

bottom of page