Elektronisk sykmelding:

Fra og med 15.01.2018 skrives sykmeldinger elektronisk.

Når lege sykmelder deg, får du ikke lenger sykmeldingen på papir. Du finner sykmeldingen ved å logge inn på nav.no. Der kan du se gjennom sykmeldingen og rett opp eventuelle feil (f.eks. navn på arbeidsgiver), før du sender den videre til arbeidsgiver.

På nav.no fyller du også ut søknad om sykepenger (det som tidligere het del D av sykmeldingen). Du får melding fra NAV når dette skal gjøres.

 

Etter at du har videresendt sykmeldingen fra nav.no, får arbeidsgiver melding fra NAV om at du er sykmeldt. Arbeidsgiver henter sykmeldingen fra altinn.no.

Her kan du se demo om hvordan pasient sender sykmelding til arbeidsgiver:

https://www.nav.no/no/film/digisyfo/send-sykmelding-til-arbeidsgiveren

Her kan du se demo om hvordan pasient fyller ut søknad om sykepenger:

https://video.qbrick.com/play2/embed/playeraccountId=763558&mediaId=3ED3C3E8&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay=false&repeat=false&sharing=false&download=true 

De som ikke har arbeidsgiver, må fortsatt få sykmelding på papir. De har da NAV som arbeidsgiver. NAV jobber med at disse også etter hvert kan sende sykmeldingen elektronisk.