top of page
Runar Berge Mulelid
Spesialist i Allmennmedisin
Laila Kristin Fjeldstad
Autorisert helsesekretær
Elisabeth Stura
Spesialist i Allmennmedisin
Beate Rasmussen Soltvedt
Helsesekretær
Haakon Vevatne Øverland
Fastlege
Diana Troland Pedersen
Ambulansearbeider
Jørgen Petersen
Fastlege

Alle våre leger jobber 80 % på legesenteret, dvs at det er 1 dag i uken de ikke er tilgjengelig.

Runar Mulelid: Borte torsdager

Elisabeth Stura: Borte onsdager

Jørgen Petersen: Borte mandager

Haakon Øverland: Borte fredager

bottom of page