I forbindelse med pågående coronapandemi må vi be personer med luftveissymptomer om å ikke møte direkte på legesenteret. 

 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss pr telefon eller elektronisk via helsenorge.no dersom du har spørsmål.

For mer generelle spørsmål om Covid-19, kan kommunens Koronatelefon ringes på tlf 56155757.

Vi gjennomfører legekonsultasjoner på ulike måter, også pr telefon, ved e-konsultasjon (helsenorge.no) og via videokonsultasjon. I de tilfeller det er nødvendig, kan pasienter fortsatt komme inn til oss for vanlig undersøkelse.

Ta kontakt pr telefon eller via helsenorge, så finner vi den løsningen som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.


Utdeling av hurtigtester: 

Vi leverer ut hurtigtester for Askøy kommune.
Henting via vindu på langsiden av bygget kl 10-12 og fra 14-15
Se Askøy kommune sine sider ang hurtigtester:

https://askoy.kommune.no/koronavirus-rad-og-informasjon/nar-bor-jeg-teste-meg/hurtigtest-covid-19