top of page

Sykmelding:

Fra og med 1.7.2022 kan man ikke lengre få sykemelding ved å ringe legekontoret.

 

For å få ny sykemelding eller forlenge en eksisterende sykemelding må man enten komme til time eller sende ekonsultasjon til fastlegen.

 

Du finner sykmeldingen ved å logge inn på nav.no. Der kan du se gjennom sykmeldingen og rett opp eventuelle feil (f.eks. navn på arbeidsgiver), før du sender den videre til arbeidsgiver.

På nav.no fyller du også ut søknad om sykepenger (det som tidligere het del D av sykmeldingen). Du får melding fra NAV når dette skal gjøres.

 

Etter at du har videresendt sykmeldingen fra nav.no, får arbeidsgiver melding fra NAV om at du er sykmeldt. Arbeidsgiver henter sykmeldingen fra altinn.no.

Her kan du se demo om hvordan pasient sender sykmelding til arbeidsgiver:

https://www.nav.no/no/film/digisyfo/send-sykmelding-til-arbeidsgiveren

Her kan du se demo om hvordan pasient fyller ut søknad om sykepenger:

https://video.qbrick.com/play2/embed/playeraccountId=763558&mediaId=3ED3C3E8&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay=false&repeat=false&sharing=false&download=true 

bottom of page