top of page

Petroleumsattest:

Runar Mulelid har nå fornyet godkjenningen som petroleumslege og godkjent frem til 15.06.2027. 

Pasienter som hører til vårt legesenter er velkommen til å kontakte oss for time.

Førerkortattest:

Førerkortattest kan utstedes av alle legene ved legesenteret.

For å undersøke om kravene i førerkortforskriften er oppfylt, kan det være nødvendig med flere avtaler hos fastlegen. Det kan også være nødvendig med henvisning til annen legespesialist for vurdering og uttalelse før attesten eventuelt kan utstedes.

 

Førerkortattest koster 500 kr. Beløpet kommer i tillegg til eventuell egenandel dersom det også har vært gjennomført vanlig konsultasjon. Prisen er den samme selv om det skulle være nødvendig med flere timeavtaler hos fastlegen i forbindelse med attesten.

Legeerklæring videregående skole: 

Man kan få legeerklæring inntil 3 dager ved at eleven kontakter legesenteret på "kontakt legesenter" på helsenorge eller ringer oss. Dersom eleven er syk mer enn 3 dager, må eleven selv sende ekonsultasjon til sin fastlege. 


 

bottom of page